Частично бедствено положение е обявено в Смолянско

Статията е публикувана на 10 Януари 2017 в 10:35 , прочетена 3761 пъти

Сняг

Частично бедствено положение е обявено в смолянските села Мугла, Турен, Търън и съставни населени места, Стража, Арда и Горна Арда, съставни населени места към кметство Могилица, Вълчан, Змиево, Широка лъка и съставни населени места, Направление Кутела – Славейно, Момчиловци – Хайдушки поляни, Хайдушки поляни – Кутела, Катраница – Петково. 

Частичното бедствено положение се налага заради обилния снеговалеж и образувалата се дебела снежна покривка на територията на община Смолян за провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за възстановяване проходимостта на улиците и пътищата на територията на част от населените места в община Смолян. 

В заповед на градоначалника е разпоредено:
Зам.-кметът инж. Мариана Цекова трябва да създаде необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система и снабдяването на населението с продукти от първа необходимост.
Всички фирми разполагащи с подходящата техника да се включат в разчистване на улиците и пътищата от паднали дървета и дебелата снежна покривка.
Кметовете по населени места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии и при необходимост да организират настаняването на бедстващото население в училищата и читалищата. Старши инспектор Костадин Бундов, началник на РУП Смолян, да организира охраната на обществения ред в района на цялата община, съдействие на длъжностните лица при изпълнение на възложените им задачи.
Инж.Мариан Николов директор на „В и К“ Смолян да организира възстановяването на водоподаването съм всички населени места.
Инж.Пеньо Паунов, директор на КЕЦ Смолян, организира поетапно възстановяване на електрозахранването към засегнатите населени места. Включването на мрежата да се извърши след съгласуване с Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
Д-р Велин Денев, директор на ЦСМП - Смолян, да осигури 2 бр. линейки при нужда за спешни случаи.
Да бъде поискана помощ от МО за включване на техни сили за овладяване на бедствената ситуация в община Смолян.
Забранява се движението и пребиваването на МПС на определени критични участъци. При отказ от доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане на същите.

Автор: Хаштаг-BG

Обнови