Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на СУ, не дава вярна и честна представа

Статията е публикувана на 17 Юли 2017 в 11:24 , прочетена 3224 пъти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” за 2016 г., тъй като не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на вуза, информираха от одитния орган.

Като основна причина за отклоненията се посочва липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват финансови и счетоводни нарушения. Така има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др., да не се водят на отчет.

Например по сметката „Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. За несъответствията не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

През миналата година в СУ са продължавали да използват средства от касата си за възстановяване на гаранции от процедури за обществени поръчки, за служебни аванси и плащания на доставчици над 10 000 лв. В брой е платен и недвижим имот – вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на Закона за ограничаването на плащанията в брой.

В периода 2014 г. – 2016 г. Научноизследователският сектор е предоставил заем в размер на 4 млн. лв. на СУ за заплати и други текущи разходи. Над 3,1 млн. лв. от тези пари не са върнати, макар да са необходими на института.

От Сметнала палата посочват, че 15 от препоръчките, заложени в одитния доклад на СУ за периода януари 2013 г. – юни 2015 г. остават неизпълнение. Така това е втори финансов отчет на СУ през последните години, който е отхвърлен от одитния орган – след този през 2014 г. През 2012 г., 2013 г. и 2015 г. подаденото от Алма матер е заверено с резерви.

Автор: Хаштаг-BG

Обнови