България, Естония и Австрия подписаха декларация за равенство на половете

Статията е публикувана на 20 Юли 2017 в 07:49 , прочетена 2792 пъти

Равенство 

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков участва в неформално заседание на Съвета на ЕС на министрите по заетост и социална политика в Талин, Естония.

Основна тема на вчерашния форум бяха политиките за равенство между половете и подобряване на баланса между професионалния и личния живот на работещите, съобщи министерството на труда и социалната политика.

В изказванията си министър Петков отбеляза, че българското трудово законодателство регламентира редица възможности за съчетаване на професионалните и семейните задължения и споделяне на отговорността между мъжете и жените при полагане на грижи за техните семейства. Като добри примери той посочи различните видове отпуски и обезщетения за майчинство, бащинство и гледане на болен член на семейството, признаването на тези периоди за осигурителен стаж, възможностите за гъвкаво работно време. Министър Петков представи и последните промени в българското трудово и осигурително законодателство, с които се разшири кръгът на лицата, които могат да ползват отпуски и обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете.

Законодателството се стреми да предоставя все повече права на лицата, които реално полагат грижи за децата, каза той.

Министърът на труда и социалната политика подчерта, че въвеждането на гъвкава организация на работното време е доказан метод за съчетаване на семейния с професионалния живот. Сключването на договори за дистанционна и надомна работа могат да са особено ефективни в тази връзка. При всяка форма на гъвкаво трудово правоотношение и определяне на различен режим на работа трябва да се осигурява защита на правата на работниците и служителите и по-специално, да се отчита нуждата от получаване на редовен и достоен доход, заяви Петков.

На форума бе подписана съвместна декларация на председателското трио Естония - България - Австрия за равенство на половете. Документът поставя акцент върху значимостта на проблема за намирането на правни и политически механизми за гарантиране на равнопоставеното участие на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот. Декларацията включва приоритетите и ангажиментите на трите държави в тази област по време на техните председателства на Съвета на ЕС в периода юли 2017 - декември 2018 година.

Петков изрази принципната подкрепа на България към действията за създаване на условия за равни възможности на гражданите на Европа. Темата за равнопоставеността на жените и мъжете е от изключително значение в контекста на общия ни стремеж за модернизиране на европейския социален модел и за постигане на целите на Стратегията "Европа 2020". Реализирането на правото на труд, осигуряването на равен достъп до заетост и овластяването на жените са сред приоритетите на България в променящия се свят на заетостта, подчерта Бисер Петков.

Автор: Хаштаг-BG

Обнови